Βιβλιοθηκη

Οι λύσεις SOCI@LL σχεδιάζονται με, για και από βασικούς ενδιαφερόμενους. Ανακαλύψτε τα εργαλεία μας και δώστε μας σχόλια σχετικά με αυτά. Αν θέλετε να εξερευνήσετε περισσότερο το πλαίσιο και τους πόρους του SOCI@LL, ολοκληρώστε την εγγραφή σας. Σε περίπτωση που είστε ήδη μέλος του κόμβου μας, συμμετέχετε στα μαθήματα και τα φόρουμ μας.

Στο κάτω μέρος της σελίδας υπάρχει μια σύντομη φόρμα αξιολόγησης σχετικά με τα εργαλεία που παρουσιάζονται στη βιβλιοθήκη. Οι προτάσεις και τα σχόλιά σας είναι απαραίτητα για τη βελτίωση των πόρων.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας και απολαύστε τη βιβλιοθήκη μας!

 

Εργαλειοθήκη για εκπαιδευτικούς σχολείων

Πόροι για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών για την οδήγηση και την εφαρμογή τόσο της διδακτικής καινοτομίας όσο και της πολυπολιτισμικής μάθησης.

 

Κατευθυντήριες γραμμές για αίθουσες διδασκαλίας χωρίς αποκλεισμούς

Κατευθυντήριες γραμμές για την προώθηση περιεκτικών και δημοκρατικών μαθησιακών περιβαλλόντων μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας
Δείτε το έγγραφο εδώ

 

Εγχειρίδιο

Πρόγραμμα για τον εορτασμό της διαφορετικότητας, την προώθηση της παγκόσμιας ιθαγένειας και την ενίσχυση των πολυπολιτισμικών ικανοτήτων
Δείτε το έγγραφο εδώ

 

Φάκελος εκπαιδευτικών

Υποστήριξη πόρων για τη διευκόλυνση της χρήσης του εγχειριδίου
Δείτε το έγγραφο εδώ

 

 

Εργαλειοθήκη για διευθυντές σχολείων

Πόροι υποστήριξης για τους διευθυντές σχολείων για τη δημιουργία και διατήρηση πολιτισμικά ισορροπημένων και χωρίς αποκλεισμούς συστημάτων μέσα και γύρω από τα σχολεία

 

Κατευθυντήριες γραμμές για τα σχολεία χωρίς αποκλεισμούς

Κατευθυντήριες γραμμές για την προώθηση περιεκτικών και δημοκρατικών μαθησιακών περιβαλλόντων στα σχολεία
Δείτε το έγγραφο εδώ

 

Οδηγός εβδομάδας SOCI@LL

Μεθοδολογία και δραστηριότητες για την οργάνωση της εβδομάδας SOCI@LL
Δείτε το έγγραφο εδώ

 

Πόροι εβδομάδας SOCI@LL

Πόροι υποστήριξης για την υλοποίηση της εβδομάδας SOC@LL
Δείτε το έγγραφο εδώ

 

 

Εργαλειοθήκη για τις τοπικές αρχές

Υποστήριξη πόρων για τις τοπικές αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη δημιουργία, την εμψύχωση και τη διατήρηση πλατφορμών κοινωνικής ένταξης για δια-τμηματική συνεργασία και συστήματα χωρίς αποκλεισμούς

 

Κατευθυντήριες οδηγίες

Μεθοδολογία και δραστηριότητες βήμα προς βήμα για την οργάνωση κοινωνικών εργαστηρίων σε κοινοτικό επίπεδο
Δείτε το έγγραφο εδώ

 

Υποστηρικτικό υλικό

Ένα σύνολο παρουσιάσεων PowerPoint, χωρισμένο σε 6 συνεδρίες, για την υποστήριξη της εφαρμογής των Κοινωνικών Εργαστηρίων. Δείτε όλες τις παρουσιάσεις εδώ!

  • Συνεδρία 1. Προσδιορισμός προκλήσεων
  • Συνεδρία 2. Εμπλοκή των ενδιαφερομένων μερών
  • Συνεδρία 3. Συζήτηση και πρωτότυπο (μέρος Ι)
  • Συνεδρία 4. Συζήτηση και πρωτότυπο (μέρος ΙΙ)
  • Συνεδρία 5. Δοκιμές λύσεων
  • Συνεδρία 6. Συλλογή αποτελεσμάτων

 

Back to top