Nowe rozwiązania dotyczące współpracy między szkołą a społecznością oraz włączania społecznego

Platforma współpracy dla szkół i społeczności z zasobami sprzyjającymi włączeniu społecznemu

Podejście holistyczne i laboratoria społeczne dla włączających środowisk edukacyjnych

Uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół i cała społeczność są ważni w budowaniu integracyjnego systemu edukacji. Wszystkie elementy i podmioty szkolnej społeczności mają wpływ na ten proces.

W klasie

Uczniowie mogą byź zachęcani do refleksji nad tym, w jaki sposób ich szkoła może być włączająca i do bycia częścią tej zmiany.

Nauczyciele są zaproszeni do korzystania z zestawu narzędzi SOCI@LL w swoich klasach.​

W szkole

Szkolni liderzy wraz z nauczycielami mają okazję być motorem zmian i budować podstawy dla akceptacji i włączenia.

Tych kluczowych dla zmiany aktorów zachęca się do korzystania z zestawu narzędzi dla dyrektorów szkół.

W społeczności

Wysiłki podejmowane w szkole muszą być realizowane także poza szkołą. Społeczność jest podstawą, która daje siłę do bycia bardziej włączającym środowiskiem.

Władze lokalne i inne zainteresowane strony są proszone o przestrzeganie wytycznych i wdrożenie laboratorium integracji społecznej.

Przeglądaj, pobieraj i używaj materiałów SOCI@LL

Opracowano trzy zestawy narzędzi, które poprowadzą Cię w tworzeniu szkoły włączającej, w zależności od Twojej roli w społeczności szkolnej: nauczyciela, dyrektora szkoły, władz lokalnych i innych interesariuszy.

Dziel się opiniami i doświadczeniami z rówieśnikami

Wymiana doświadczeń i punktów widzenia jest ważna przy budowaniu społeczności praktyków. Na forum możesz inicjować nowe dyskusje na temat, który jest dla Ciebie ważny lub brać udział w istniejących dyskusjach. Wybór należy do Ciebie.

Podziel się z nami swoją opinią.

Back to top